Skriftspråket er utrolig fascinerende å tenke på! Tenk deg det bare selv: utviklingen fra enkle streker, videre til litt mer avanserte symboler og til slutt det flotte skriftspråket vi sitter på i dag. Fantastisk! Skriftspråket er jo som kjent eldgammelt og har vokst frem som en nødvendighet i de daværende samfunnene. Ingenting skjedde tilfeldig og dette gjaldt da heller ikke utviklingen av skriftspråket vårt.

I artikkelen vi har linket til kommer det frem at historien til vårt kontinent, altså Europa, på sett og viss har sin spede begynnelse i Mesopotamia – altså omrpdet som i dag heter Irak. Det kommer frem at folk strømmet til områdene som omga elvene Eufrat og Tigris, og årsaken til dette var enkelt og greit at villkornet hadde mutert og dermed ga en plante som gav så mye som opptil 6 ganger mengde korn pr. strå! Tenk for en oppdagelse det må ha vært!

Europas historie begynner på mange måter i dagens Irak, altså det området som historikerne ofte kaller Mesopotamia (mellom elvene). For ca. 5000 år siden skjedde det en befolkningseksplosjon i områden mellom og rundt elvene Eufrat og Tigris og grunnen var en mutasjon i villkornet som gjorde at et plante som bygg ga opp til 6 ganger så mye korn per strå enn tidligere – altså bygg. Med overskuddet av korn kom naturligvis også behovet for å lagre kornet, og dermed var kornlagrene født.

Bøndene delte kornlagrene og da ble det selvsagt nødvendig å holde orden over hvem sim eide hva. Skriftspråket fikk sin spede begynnelse og med noen enkle tegn kunne man tegne ned hvor mye bygg hver enkelt bonde hadde i det aktuelle lagret. Er det ikke inspirerende: teknologisk utvikling gjennom arkitektur som en følge av behov for større lagerbygninger og kulturell utvikling gjennom opprettelsen av et skriftspråk ble resultatet av overskudd av kort i samfunnet.

Stikk innom artikkelen hvis du ønsker å lære litt mer inngående om dette temaet. Vi syntes rett og slett bare det var på sin plass med en aldri så liten historietime ettersom vi er levende opptatt av skrift som en del av grafikk og kunst!