Webdesign blir viktigere og viktigere for norske bedrifter, og vi ser sågar også at norske privatpersoner legger penger i potten for å få utviklet sitt helt eget design på sin personlige nettside. Noen behersker denne kunsten selv, mens andre legger penger i et ferdig designet mal, som for eksempel WordPress.

Andre igjen velger å bruke profesjonelle aktører for å gjøre jobben for seg, slik at man rett og slett bare kan logge seg inn og begynne postingen av innlegg. Hvor mye dette koster vil naturligvis variere men som vi godt vet så er nordmenn et holdent folkeslag som gjerne liker å bruke penger på seg selv – om så for å få sin helt egen spesielt designede nettside.

Hvor mange som benytter seg av profesjonelle firmaer til å gjøre dette skal være usagt, og noen tall tror vi ikke foreligger, men noen av de som skaffer seg slike sider har ofte ambisjoner. Disse ambisjonene henger ofte sammen med at de ønsker å bli lest, at de skal bli en stemme i mediebildet som legges merke til og dermed kunne tjene penger på denne interessen.

Vel, veien frem dit er både lang og kronglete, men å ha et design på sidene som fungerer er uansett viktig og helt nødvendig for å komme seg opp og frem. I dagens nettverden er det mange regler som gjelder og så har man Google som man må forholde seg til i forhold til ranking på søk. Hvis dette er noe man har ambisjoner om så har man en stor jobb fremfor seg, og da er det en del tekniske ting med sidene som må være på plass. Sidene må blant annet være mobilvennlige om man skal ha et håp om å komme seg opp og frem, samt at artikler skal bygges opp på en spesiell måte.

Det er en uuttømmelig kilde med informasjon og regler som må tolkes og fordøyes, og hvis du går med planer om å bli en internettpersonlighet vet du hva du har å forholde deg til nå.